Editors / Redakcja


Editor-in-Chief / Redaktor Naczelny

Agnieszka Libura, University of Wrocław, Poland


Editorial Board / Komitet Redakcyjny

Anna Bączkowska, University of Gdańsk, Poland

Katarzyna Dziwirek, University of Washington, Seattle, USA

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, State University of Applied Sciences in Konin, Poland

Agnieszka Mikołajczuk, University of Warsaw, Poland

Michał Szawerna, University of Wrocław, Poland

Elżbieta Tabakowska, Jagiellonian University, Cracow, PolandEditorial Assistants / Sekretarze Redakcji

Agnieszka Mierzwińska-Hajnos, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
Małgorzata Paprota, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland


Review Editors / Dział Recenzji

Adam Głaz, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

Karolina Krawczak, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Advisory Board / Rada Naukowa

Enrique Bernárdez, Complutense University of Madrid, Spain
Elżbieta Górska, University of Warsaw, Poland
Martin Hilpert, University of Neuchâtel, Switzerland
Laura A. Janda, University of Tromsø, Norway
Marlene Johansson-Falck, Umeå University, Sweden
Zoltán Kövecses, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Gitte Kristiansen, Complutense University of Madrid, Spain
Torsten Leuschner, Ghent University, Belgium
Brigitte Nerlich, University of Nottingham, UK
Anatol Stefanowitsch, Free University of Berlin, Germany
Heli Tissari, University of Helsinki, Finland
Mark Turner, Case Western Reserve University, Cleveland, USA
Jordan Zlatev, Lund University, SwedenJournal layout and cover design / Projekt szaty graficznej pisma
Michał Wolski

Journal website / Witryna internetowa czasopisma
lamicus.eu

Publisher / Wydawca

Polish Cognitive Linguistics Association / Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Address / Adres redakcji
Lamicus
Instytut Filologii Polskiej UWr
Plac Nankiera 15
50-140 Wrocław
Poland

e-mail: lamicus@lamicus.eu