Editors / Redakcja


Editor-in-Chief / Redaktor Naczelny

Agnieszka Libura, University of Wrocław / Uniwersytet Wrocławski


Editorial Board / Komitet Redakcyjny

Anna Bączkowska, University of Gdańsk / Uniwersytet Gdański

Katarzyna Dziwirek, University of Washington

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, State University of Applied Sciences in Konin / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Agnieszka Mikołajczuk, University of Warsaw / Uniwersytet Warszawski

Michał Szawerna, University of Wrocław / Uniwersytet Wrocławski

Elżbieta Tabakowska, Jagiellonian University in Kraków / Uniwersytet JagiellońskiEditorial Assistants / Sekretarze Redakcji

Agnieszka Mierzwińska-Hajnos, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieMałgorzata Paprota, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Review Editors / Dział Recenzji

Adam Głaz, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Karolina Krawczak, Adam Mickiewicz University in Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Advisory Board / Rada Naukowa

Enrique Bernárdez, Complutense University of Madrid

Alan Cienki, Vrije Universiteit Amsterdam 

Elżbieta Górska, Uniwersytet Warszawski.

Martin Hilpert, University of Neuchâtel

Laura A. Janda, University of Tromsø

Marlene Johansson-Falck, Umeå University

Zoltán Kövecses, Eötvös Loránd University

Gitte Kristiansen, Complutense University of Madrid

Torsten Leuschner, Ghent University

Brigitte Nerlich, University of Nottingham

Anatol Stefanowitsch, Free University of Berlin

Heli Tissari, Mid Sweden University

Mark Turner, Case Western Reserve University

Jordan Zlatev, Lund University


Journal layout and cover design / Projekt szaty graficznej pisma
Michał Wolski

Journal website / Witryna internetowa czasopisma
lamicus.eu

Publisher / Wydawca

Polish Cognitive Linguistics Association / Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Address / Adres redakcji
Lamicus
Instytut Filologii Polskiej UWr
Plac Nankiera 15
50-140 Wrocław
Poland

e-mail: lamicus@lamicus.eu