Guidelines for Authors


The Editorial Board invites all scholars who have adopted the cognitive perspective on the study of communication and other phenomena at the intersection of linguistics, psycholinguistics and cultural studies to submit research articles, book reviews, and conference reports prepared in accordance with the enclosed publication guidelines. Each manuscript will be evaluated by two independent reviewers, and the review process is double blind. Submit manuscripts to: lamicus@lamicus.eu.

Currently, LaMiCuS is a biannual publication, with every fourth issue intended as a special volume, devoted to a particular topic. Special volumes will be announced on the journal’s website, along with a call for submissions. The first special volume of LaMiCuS, planned to appear in mid-2018, will explore multimodal communication. The Editorial Board kindly invites submissions on this topic (deadline: February 15th).Wskazówki dla Autorów


Redakcja uprzejmie prosi Autorów o nadsyłanie artykułów i recenzji książek, a także sprawozdań z konferencji, które z perspektywy kognitywnej zajmują się fenomenem komunikacji i problemami na styku językoznawstwa, psycholingwistyki oraz badań nad kulturą, przygotowanych zgodnie z załączonymi wskazówkami redakcyjnymi. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane anonimowo przez dwóch niezależnych  specjalistów z danej dziedziny (tzw. podwójna ślepa recenzja).  Teksty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres  e-mail: lamicus@lamicus.eu.  

Obecnie LaMiCus jest półrocznikiem. W zamierzeniu przynajmniej co czwarty numer pisma powinien mieć charakter tematyczny. Informacje o planowanym wydaniu numeru tematycznego będą zamieszczane na stronie wraz z zaproszeniem do nadsyłania artykułów o danej tematyce. Najbliższy tematyczny numer pisma, który ma ukazać się w połowie roku 2018, poświęcony jest problemom komunikacji multimodalnej. Numer nadal jest otwarty (do 15 lutego) i serdecznie zapraszamy do składania tekstów poświęconych tej tematyce. 

Web Counter